Stort nettverk - mange muligheter!

Vår kunnskap om salg og servicebransjen gir oss den innsikten som kreves for å lykkes med bemanning til disse bransjene. Denne kunnskapen gir oss mulighet til å kvalitetssikre prosessen, både for deg som kunde og arbeidssøker.

Salg
Å jobbe med salg gir deg erfaringer for livet – erfaringer som du får bruk for på mange områder senere i livet. Hvert sekund over hele verden kjøpes og selges det produkter og tjenester, både til private og bedrifter.

Salg finnes i alle bransjer og er et vidt begrep som har mange ulike arbeidsformer og områder. Man kan dele salg inn i to kategorier ut ifra salget og produktets kompleksitet. Den ene kategorien er volumsalg som omhandler korte salgsprosesser, hvor produktet eller tjenesten ikke er av betydelig verdi for kunden. Den andre kategorien er mer avanserte salgsjobber med komplekse prosesser og lengre varighet. I denne kategorien kreves det som regel en betydelig fagkompetanse om produktet eller tjenesten, og de som jobber i slike stillinger har ofte høyere utdanning eller spesialkompetanse.

Uansett hvilken type salg man driver med må man like å ha kontakt med andre mennesker og være en relasjonsbygger. Viktige egenskaper hos en selger er å kunne stille spørsmål, lytte og reflektere. Man må kunne se løsninger og tilpasse seg kundens behov. Å selge handler om å være nysgjerrig, lytte aktivt, gi råd og veiledning, og ikke minst være overbevisende.

En selger må også ha kunnskap om produktene de skal selge for å kunne gi kundene god service. Salg gir mange positive erfaringer; produkt- og fagkunnskap, utfordringer, mestring, personlig vekst, relasjoner og nettverk.

For oss som har jobbet med salg og selgere i mange år, vet vi at dette er kompetanse som er nyttig å ha med seg videre. Har du salgerfaring på CV blir du mer attraktiv på arbeidsmarkedet! En salgsjobb vil også fungere som en døråpner og et springbrett videre til drømmejobben – gode kommunikasjonsferdigheter er noe alle arbeidsgivere verdsetter.

Kunne du tenke deg en jobb hvor du møter mennesker, utvikler deg selv, lærer mye og tjener penger på veien? Ta kontakt så ser vi hvilke muligheter som finnes.

Service
Service kan forklares som den totalopplevelsen en kunde sitter igjen med etter møtet med en bedrift. En viktig forutsetning for fornøyde kunder, er de ansattes vilje og evne til å yte denne servicen. Oppgaven til en servicemedarbeider er å skape så gode opplevelser som mulig for kundene – enten det skjer ansikt til ansikt eller gjennom andre kanaler.

Jobber innenfor service finnes i flere ulike bransjer, hos oss primært innenfor hotell og restaurant.

Brenner du for å skape gode opplevelser for de rundt deg? Da vil vi gjerne høre fra deg!