Hvordan skrive en god CV

Hva er en CV?

En god CV skal være et kort og ryddig sammendrag av hvem du er, så som navn, alder, adresse etc. I tillegg er det viktig å få frem hvilke typer jobberfaringer og skolegang/eksamener du har. Har du hatt tillitsvern på skole, idrettslag el. kan det også være lurt å ta med.

CV-en din skal gi arbeidsgiver et inntrykk av at du har erfaring og bakgrunn som gjør at akkurat du passer til denne jobben. Derfor er dette et av de viktigste hjelpemidlene du har for å lykkes med å skaffe deg jobb. Det er viktig at din CV skal oppleves å være «skreddersydd» til akkurat den jobben du søker på! Husk at du for å bli plukket ut til å komme til intervju, kanskje har noen få sekunder på deg til å fange interessen til den som leter etter en ny arbeidstaker.

Har du gjort noe bra eller noe du er stolt av? Få det frem i din CV på en kortfattet og lettfattelig måte. Din CV (Curriculum Vitae) er ditt innsalg til drømmejobben.

Personalia:
Navn
Adresse
Bilde
Kontaktinformasjon – telefonnummer – e-post
Fødselsdato

Gjør det enkelt å kontakte deg og pass på at denne informasjonen er riktig og oppdatert.

Nøkkelkvalifikasjoner

Start CV-en med å beskrive dine nøkkelkvalifikasjoner. Begrens deg til 4-6 setning hvor du plukker frem de beste egenskapene du har og som du mener er viktig til den aktuelle stillingen du søker på. Hvilke resultater har du oppnådd i dine tidligere stillinger? Å være orientert på hva som er dine nøkkelkvalifikasjoner kan også være nyttig i sammenheng med et intervju.

Arbeidserfaring

Start med din siste arbeidserfaring øverst. Her skal du få med årstall, måned, stillingstittelen og arbeidsgiver. Beskriv gjerne hver eneste en av jobbene du har hatt. Her kan det være lurt å få frem:

Rolle
Kompetanse
Arbeidsoppgaver
Ansvar
Resultater

Har du hatt sommerjobber/deltidsjobber som ikke er relevant for stillingen du søker på, kan du gjerne gruppere disse. Du kan også velge å kun liste opp utvalgte arbeidserfaringer som er relevant for den aktuelle stillingen.

Om du har en luke («hull») i CV-en, kan du gjerne forklare hvorfor. (Hjemmeværende, reise etc.) 

Utdanning

Bruk samme oppsett som på arbeidserfaringen din i denne deles. Her skriver du årstall, måned, grad/linje og studiestedet. Her kan du også
inkludere en kort beskrivelse av utdanningen, hovedfag, valgfag og annen informasjon du mener er viktig i forhold til jobben du søker. Kanskje du har skrevet en oppgave om bransjen du søker deg inn i?

Annet

I den siste delen av din CV kan du oppgi annen relevant erfaring, språk, tillitsvern, kurs og sertifiseringer. Husk å skriv hvilken grad du behersker språket, skriftlig og muntlig. Det kan også være lurt å føre opp kurs, sertifiseringer og om du behersker aktuelle programvarer som benyttes i denne stillingen. Oppgi eventuelle vern, ettersom dette kan gi inntrykk av at du er en ansvarsfull person.

Det er ikke nødvendig å oppgi referanser, men du kan velge å skrive at disse oppgis etter forespørsel.

Andre tips:
Skreddersy CV til den utlyste stillingen
CV skal være ryddig og enkel å lese
Start alltid med det siste øverst
En CV skal ikke vøre på mer enn 2 sider
Forklar evt. hull i CV
Ikke bruk forkortelser
Les korrektur
Send alltid CV i PDF-format