JOBBE HOS OSS

Hva er bemanning?

Det er strenge regler for ansettelser via bemanningsbyrå i Norge, og det er lovbestemt at alle skal behandles etter et likebehandlingsprinsipp. Det vil si at du får de samme rettighetene som andre arbeidstakere, arbeidsavtale med lønn og stillingsandel.

Hva vil det si å jobbe for oss?

Når du blir ansatt hos oss får du en egen personalrådgiver som følger deg opp og som legger til rette for at du skal lykkes best mulig i stillingen. Vi har en målsetning om at alle skal føle seg ivaretatt, og vi gjør vårt ypperste for at du skal trives. Rett og slett fordi vi vet at trivsel er viktig for å gjøre en god jobb. Det betyr at du kan bruke oss som samtalepartner dersom du trenger hjelp eller har spørsmål om arbeidshverdagen din.

Våre oppdragsgivere har kontinuerlig behov for medarbeidere. Har du lyst til å bli med på laget?

Ta en titt på våre ledige stillinger og la oss høre fra deg.

Prosessen

  • Gjennomgang av din CV – matching mot stilling
  • Første- og andregangsintervju
  • Eventuelle personlighetstester referansesjekk
  • Innstilling til oppdragsgiver
  • Eventuelt intervju hos oppdragsgiver
  • Beslutning

SkillSearch

-en livsendrende samtale?

Kandidater som inviteres til SkillSearch gjennomgår en screening med en av våre erfarne personalrådgivere som finner deres unike ferdigheter.

Basert på resultatene gir vi veiledning til kandidaten frem til riktig type jobb. Vår ambisjon er at alle som søker gjennom oss skal føle seg ivaretatt og gitt alle muligheter