JOBBE HOS OSS

Hva er bemanning?

Det er strenge regler for ansettelser via bemanningsbyrå i Norge, og det er lovbestemt at alle skal behandles etter et likebehandlingsprinsipp. Det vil si at du får de samme rettighetene som andre arbeidstakere, arbeidsavtale med lønn og stillingsandel.

Hva vil det si å jobbe for oss?

Når du blir ansatt hos oss får du en egen personalrådgiver som følger deg opp og som legger til rette for at du skal lykkes best mulig i stillingen. Vi har en målsetning om at alle skal føle seg ivaretatt, og vi gjør vårt ypperste for at du skal trives. Rett og slett fordi vi vet at trivsel er viktig for å gjøre en god jobb. Det betyr at du kan bruke oss som samtalepartner dersom du trenger hjelp eller har spørsmål om arbeidshverdagen din.

Vi gjør også litt ekstra stas på våre ansatte med en årlig happening som vi har døpt «Effect Awards». Her har vi forskjellige kåringer, innslag og hygger oss sammen. Dette for å vise at vi setter pris på din innsats.

Våre oppdragsgivere har kontinuerlig behov for medarbeidere. Har du lyst til å bli med på laget?

Ta en titt på våre ledige stillinger og la oss høre fra deg.

Prosessen

  • Gjennomgang av din CV – matching mot stilling
  • Første- og andregangsintervju
  • Eventuelle personlighetstester referansesjekk
  • Innstilling til oppdragsgiver
  • Eventuelt intervju hos oppdragsgiver
  • Beslutning