SLIK JOBBER VI

For en bedrift er det helt avgjørende å ha riktig person på rett plass. Kanskje spesielt innen salg- og servicestillinger, fordi det er disse menneskene som skaper verdier i møte med kundene.

Det å ansette nye medarbeidere er en arbeidskrevende og kostbar prosess. Å ha full kontroll på hvilke kandidater som innehar de ønskede kvalifikasjonene, vite hvor man finner disse, samt hvordan man skal nå ut til disse, er noe av hva vi kan hjelpe din bedrift med.

Vi har mange års erfaring med å tiltrekke- og plukke ut kandidater, screene disse og kvalitetssikre opp mot ønskede kvalifikasjoner. Etter mange år i bransjen har vi bygget opp et stort nettverk av kandidater og vi er tilstede på flere arrangement i løpet av året for å rekruttere nye.

Noen ganger haster det å få på plass en ressurs i bedriften. Da er det greit å få bistand fra noen som har erfaring med å jobbe effektivt og mot de riktige kanalene for å finne den aktuelle kandidaten. Å finne riktig person til rett tid er en av våre fremste konkurransefortrinn.

Kompetanse

Alle våre konsulenter har erfaring fra og er godt kjent med mange forskjellige bransjer. Vi har valgt å spesialisere oss innenfor salg og service, nettopp fordi vi ser viktigheten av salgsferdigheter og kundebehandling i alle bransjer.

Selve bemanningsprosessen med å finne kvalifiserte kandidater, gjennomføre intervju, teste kandidater, følge opp referanser/attester og sørge for riktig opplæring er alle faktorer som er viktig å mestre for å lykkes med bemanning og rekruttering. Vi har gode rutiner på kartlegging og kvalitetssikring av både kandidatene og ansettelsesprosessen. Slik kan dere være trygge på at leveransen står i stil til bestillingen.

Bemanning handler i stor grad om mennesker. Derfor er vi veldig opptatt av å følge opp våre ansatte, både før, underveis og etter endt oppdragsperiode. Vårt mantra er at alle skal føle seg godt ivaretatt – vi bryr oss om og tar vare på våre oppdragsgivere og ansatte.