HMS-leder

Stillingstittel:

HMS-leder

Beskrivelse:

Vi bygger fremtiden er vå visjon. Prosjektene vi utfører er ofte politisk initiert, og en del av den planlagte samfunnsutviklingen som har behov for bærekraftig og trygg infrastruktur. Veier, jernbane og energiproduksjon er avgjørende for å opprette et velfungerende samfunn, og for vår nasjons evne til bærekraftig økonomisk vekst. Vi er stolte av tillitten vi får av våre oppdragsgivere, og ansvaret vi tar ved å gjennomføre prosjektene med høyt kvalifisert personell. Utvikling og bruk av ny teknologi er også en viktig del i alle faser av vårt arbeid med prosjektering og gjennomføring.

Vi jobber systematisk for å utvikle og oppretteholde vår bedriftskultur i takt med vårt verdigrunnlag. Dette skal kjennetegne oss i hvodan vi omgås med hverandre og vår adferd i møte med oppdragsgivere, leverandører, samarbeidspartnere og våre omgivelser forøvrig.

Våre verdier er *Åpenhet *Kunnskap *Samarbeid

Som HMS-leder skal du følge opp og koordinere HMS arbeidet iht. bedriftens mål for
sikkerhet, helse, arbeidsmiljø, samfunnsansvar og ISO-sertifiseringer. Ansvaret vil omfatte
alle som utfører arbeid på prosjektet, herunder egne ansatte, underentreprenører og innleid
personell. Som HMS-leder vil du bli en viktig bidragsyter inn i det kontinuerlige forbedrings-
og utviklingsarbeidet i Hæhre Entreprenør.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på prosjekter der du vil være med å bidra på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over. Man inngår i inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer.
 • Gode muligheter. Våre ansatte gis mulighet til personlig og faglig utvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø. Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord.
 • Gode ordninger. Hæhre tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og pensjonsvilkår, samt mulighet for å ta del i vårt aksjeprogram

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp at det tilrettelegges for 3. part og naboer slik at de trygt kan passere anlegget uten fare for skader og ulykker.
 • Delta i planleggingen og utarbeidelsen av HMS (SHA)-plan for prosjektet
 • Påse at egne ansatte, UE og innleide blir innregistrert på anlegget med dokumentasjon.
 • Gjennomføre Hæhres interne sikkerhetskurs, prosjekttilpassede opplæringskrav og påse og administrere annen HMS-opplæring.
 • Ansvarlig for stoffkartoteket i ProduktXchange og påse at informasjon er oppdatert og tilgjengelig. Oppdatere eksponeringsregisteret.
 • Bistå ved utarbeidelse av arbeidsinstruks
 • Følge opp bedriftenes samordningsansvar, påse at kommunikasjon og informasjon om HMS-arbeidet blir forstått.
 • Ansvarlig for gjennomføring av vernerunder og oppfølgning av tiltak. Følge opp sikkerhet og varslingsrutiner på rigg og anlegget.
 • Påse at bo- og hygieneforhold er tilfredsstillende, både for egne ansatte, UE og innleide.
 • Ansvarlig for riggplaner og beredskapsutstyr er tilgjengelig og oppdatert.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå . Gjerne ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg/HMSK.
 • Relevant erfaring og personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Har kompetanse innen ISO standarder og sertifisering
 • Tilstrekkelig IT-kompetanse
 • Beredskapskompetanse
 • Klasse B


Er dette er noe for deg, ta kontakt i dag med:

Rudi Slungård
Tlf: 46 30 42 21
E-post: rudi@effectbemanning.no

- eller registrer deg med CV i dag!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Ansettelsesform:

Full-time

Bransje:

Bygg og anlegg

Arbeidssted:

Stjørdal, 7512
Publisert:
09/12/2022
Lagre stillingen
SØK PÅ STILLINGEN
SØK PÅ STILLINGEN

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Rudi Slungård

Stillingstittel: Personalrådgiver

Telefon: 463 04 221

Frist: Søk nå!

E-post: rudi@effectbemanning.no

Close modal window

Takk for at du søkte på stillingen!

Du vil høre fra en av våre medarbeidere så fort søknaden er behandlet.